Niezalogowany
zmień rozmiar:

W dniu 2 sierpnia 2021 roku rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w formie papierowej i zakończy się w dniu 06 sierpnia 2021 r.

Poniżej placówki, które dysponują wolnymi miejscami w poszczególnych grupach wiekowych:

1.      Przedszkole Nr 1 w Piasecznie, ul. Kauna 4:

-   grupa trzylatków,

-   grupa czterolatków.

2.      Przedszkole Nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25:

-   grupa trzylatków.

3.      Przedszkole Nr 3 w Piasecznie, ul. Jaworowa 4:

-   grupa trzylatków,

-   grupa czterolatków.

4.      Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 16:

-   grupa trzylatków,

-   grupa czterolatków,

-   grupa pięciolatków.

5.      Przedszkole Nr 6 w Głoskowie, ul. Parkowa 8:

-   grupa czterolatków,

-   grupa sześciolatków.

6.      Przedszkole Nr 8 w Piasecznie, ul. Księcia Józefa 19:

-   grupa sześciolatków.

7.      Przedszkole Nr 10 w Piasecznie, ul. Nadarzyńska 54:

-   grupa trzylatków,

-   grupa pięciolatków.

8.      Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14:

-   grupa pięciolatków.

9.      Przedszkole Publiczne „Klub Misia Bo”, ul. Gołkowska 2:

-   grupa trzylatków,

-   grupa czterolatków.

10.  Publiczne Przedszkole „Melodia”, ul. Dunikowskiego 2:

-   grupa trzylatków (w przypadku braku dzieci 3-letnich możliwe przyjęcie dzieci  z innych grup wiekowych, do uzgodnienia w placówce).

11.  Przedszkole Publiczne „Przyjaciele Kubusia II”, ul. Grochowskiego 7/U1:

-   grupa pięciolatków,

-   grupa sześciolatków.

12.  Publiczne Przedszkole „Leśny Skrzat”, ul. Mickiewicza 11:

-   grupa trzylatków.

13.  Przedszkole Publiczne „Koala”, ul. Zgoda 1:

-   grupa łączona dzieci 3 i 4-letnich.

14.  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla dzieci 6-letnich:

-   Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie, ul. Świętojańska 18;

-   Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14;

-   Szkoła Podstawowa Nr 3 w Piasecznie, ul. Główna 50;

-   Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10;

-   Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, ul. Traugutta 10;

-   Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20.

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w wersji papierowej wyłącznie do placówek, które dysponują wolnymi miejscami (bez wykorzystania systemu elektronicznego).

Rodzice/prawni opiekunowie składają wnioski w wersji papierowej do każdego przedszkola wskazanego we wniosku. Z tym że, dokumenty  potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz kryteriów dodatkowych określonych w Uchwale Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 1245/XLI/20217 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. składane są wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rekrutacja ID: 136; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 721;