Niezalogowany
zmień rozmiar:

W dniu 01 sierpnia 2022 roku rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w formie papierowej i zakończy się w dniu  05 sierpnia 2022r.

Poniżej placówki, które dysponują wolnymi miejscami w poszczególnych grupach wiekowych:

Nazwa placówki

wolne miejsca poszczególnych grupach wiekowych

Grupa

3-latków

Grupa

4-latków

Grupa

5-latków

Grupa

6-latków

Przedszkole Nr 1 w Piasecznie, ul. Kauna 4

tak

tak

tak

-

Przedszkole Nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25

tak

-

-

-

Przedszkole Nr 3 w Piasecznie, ul. Jaworowa 4

-

tak

-

-

Przedszkole Nr 5 w Piasecznie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie, ul. Jana Pawła 55

tak

-

-

-

Przedszkole Nr 6 w Głoskowie, ul. Parkowa 8

tak

tak

tak

tak

Przedszkole Nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14

tak

-

-

tak

Przedszkole Publiczne „Klub Misia Bo”, ul. Gołkowska 2

-

-

tak

tak

Publiczne Przedszkole „Melodia”, ul. Dunikowskiego 2

tak

-

-

-

w przypadku braku dzieci 3-letnich możliwe przyjęcie dzieci z innych grup wiekowych (do uzgodnienia w placówce)

Przedszkole Publiczne Ala i kot, ul. Zgoda 27

tak

tak

-

-

Publiczne Przedszkole „Leśny Skrzat”, ul. Mickiewicza 11

-

tak

tak

-

Przedszkole Publiczne „Przyjaciele Kubusia I”,

ul. Ogrodowa 20A

-

tak

-

-

Przedszkole Publiczne „Przyjaciele Kubusia III”,

ul. Geodetów 45A

tak

roczniki 2019,2020 (dzieci, które do dnia 01.09.2022 ukończyły 2,5 roku

-

-

-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla dzieci 6-letnich:

1.     Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie, ul. Świętojańska 18;

2.     Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14;

3.     Szkoła Podstawowa Nr 3 w Piasecznie, ul. Główna 50;

4.     Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10;

5.     Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, ul. Traugutta 10;

6.       Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w wersji papierowej wyłącznie do placówek, które dysponują wolnymi miejscami (bez wykorzystania systemu elektronicznego).

Rodzice/prawni opiekunowie składają wnioski w wersji papierowej do każdego przedszkola wskazanego we wniosku. Z tym że, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo oświatowe oraz kryteriów dodatkowych określonych w Uchwale Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia  8lutego 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 1245/XLI/20217 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. składane są wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru, która weryfikuje spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych na podstawie przedłożonych dokumentów i potwierdza fakt spełniania kryteriów na pozostałych wnioskach, które rodzic może złożyć  w placówce drugiego i trzeciego wyboru.

 


Rekrutacja ID: 138; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 755;